HAKKIMIZDA

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

MARDAŞ Marmara Deniz İşletmeciliği A.Ş olarak, tüm faaliyetlerimizde, "İnsan Sağlığını ve Yaşam Kalitesini İyileştirme" misyonu paralelinde, sürdürülebilir bir iş hayatı için, İş Sağlığı ve Güvenliği performansını artırıcı faaliyetlerde bulunuyor, amaç ve hedeflerimizi belirlerken aşağıdaki ilkeleri benimsiyoruz.

"Önce İnsan" ve "Sıfır Kaza" anlayışı ile çalışanlarımızı, Şirketimizin en değerli varlığı olarak kabul etmek, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak,

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Tüm Ulusal ve Uluslararası Mevzuatları minimum standartlar olarak kabul etmek,

Tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini arttırma amaçlı faaliyetler düzenlemek,

Mevcut yatırımlarda yapılacak değişiklikleri veya yeni yatırımları planlarken İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili riskleri yönetmek,

Sistematik bir yaklaşımla İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almak, sürekli gelişme prensibi ile sürekli iyileştirme sağlamak,

Çalışanlar, Taşeronlar, Ziyaretçiler için sağlıklı yaşam ve çalışma şartları oluşturmak,

İş Sağlığı ve Güvenliği konularında çalışanların görüş ve önerileri alınarak çalışanların katılımını en üst düzeye çıkarmak,

Yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda hedeflerimizi belirlerken kendi faaliyetlerimiz ile beraber iş ortaklarımızın da performanslarını düzenli olarak denetliyor ve değerlendiriyoruz.

Çalışma şartlarının ve İş Güvenliği yönetiminin başarısı, bireysel ve toplum olarak güvenlik bilincine sahip olmaktan geçtiğine ve İş Güvenliği kültürünün bir hayat tarzı olması gerekliliğine inanıyoruz. Güvenli davranmayı gerek şirket içinde gerekse şirket dışındaki yaşantımızın her alanında bir yaşam biçimi olarak görüyor ve benimsiyoruz.